Opatření nad rámec provozního řádu

nová opatření nařízená vládou v rámci Covid 19

31.5. od 15:00 pro Vás můžeme opět nahřát naše sauny.
Otevření je možné pouze spolu s dodržováním několika nezbytných vládních opatření.
 • Všechny přítomné osoby nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění Covid-19 a musí prokázat, že splňují podmínky:
  • Nevykazuji klinické příznaky COVID-19
  • Osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
   • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
   • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
   • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
  • návštěvník předloží čestné prohlášení o provedení testu zaměstnavatelem
  • Kompletní vládní nařízení zde

Kromě společných saun budou otevřeny masáže i privátní sauna s vířivkou Athéna, na které je možno vytvořit rezervace na tel.: 720 030 340 nebo online. Do společných saun rezervace vytvořit nelze.

31.5.2021 otevíráme od 15:00 a poté již každý den včetně víkendů a svátků od 11:00 do 23:00

Dárkové poukazy, vystavené na recepci sauna spot nebo zakoupené na našem e-shopu budou automaticky prodlouženy do konce roku 2021.

Deposit na klubových kartách a permanentky mají platnost automaticky prodlouženou o jeden rok. V případě nejasností nás prosím kontaktujte na info(zavináč)saunaspot.cz